Uuden hyvinvointialueen palveluverkosto tulee rakentaa saavutettavaksi. Saavutettavuus ei tarkoita sitä, että jokaisella pitää olla terveysasema muutaman kilometrin päässä. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueemme asukas saa tarpeen tullen asiantuntevan avun omalla kielellä ja ymmärrettävästi, omaan elämäntilanteeseensa sopivaan aikaan ja itselle sopivassa ympäristössä.

Digi- ja etäpalveluiden sekä liikkuvien yksiköiden käyttö voi auttaa tasaamaan alueellisen sote-hoitohenkilöstön työkuormaa. Kännykällä keskusteltu voinnin kontrollointi tai etänä täytettävä, oikealle palvelupolulle ohjaava oirekysely helpottavat työssäkäyvän asiakkaan arkea. Etätulkkausta voidaan käyttää asiakkaan ja hoitohenkilöstön kommunikoinnin tukena, mikäli yhteistä kieltä ei ole.

Hoitaja-lääkäriparin kotikäynnit harvaan asutuilla alueilla voivat olla sekä kustannustehokkaampia että paremmin asiakasta palvelevia kuin lastenneuvolakäynnit tai vanhuksen pitkäaikaissairauteen liittyvät kontrollikäynnit terveysasemalla. Kuntoutuksen vieminen kotiympäristöön antaa mahdollisuuden nähdä asiakkaan toimintaa omassa arjessaan, mikä taas kertoo paljon enemmän kuin vastaanottohuoneessa tehty arviointi.

Lähipalveluiden tulee olla esteettömiä niin fyysisten esteiden kuin aistikuormituksenkin osalta. Pyörätuolilla liikkuvan nuoren on päästävä nuorisotiloihin ja koululääkäriin. Migreenipotilaalla tai aistiyliherkällä autismikirjolaisella on oikeus saada hoitoa ilman pelkoa hajusteiden laukaisemasta pahoinvoinnista.

Iltavastaanottoja tulee järjestää, jotta työikäiset omaishoitajat pystyvät yhdistämään työn ja hoivan ilman toistuvia poissaoloja taloudellisesti tärkeästä palkkatyöstä. Mahdollisuus iltatyöskentelyyn tuo lisää joustoa myös hoitohenkilöstön työaikoihin.

Saavutettavuus on siis paljon muutakin kuin sijainti. Luovilla ratkaisuilla ja asiakkaiden todellisia tarpeita kuunnellen voimme rakentaa saavutettavan palveluverkoston, jossa kuntarajat eivät vaikuta siihen, miten ja millaista palvelua kukin saa.

Lue Varsinais-Suomen vihreiden ajatuksia yhdenvertaisesta ja saavutettavasta hyvinvointialueesta vaaliohjelmastamme:

https://www.varsinaissuomenvihreat.fi/aluevaalit/aluevaaliohjelma-2022/