Oppilashuollon monialaisuus ja riittävät resurssit ovat yksi vaaliteemoistani. Olen vaalikoneissakin tuonut esiin, että oppilashuollon tiimeihin pitäisi ottaa mukaan toimintaterapeutit. Koulutoimintaterapeutit ovat kuntoutusalan ammattilaisia, jotka tukevat lasta, nuorta ja kouluyhteisöä arjen toiminnassa ja osallistumisessa.

Hyvin usein kouluissa ilmenevät ongelmat ovat lapsen tai nuoren toiminnanohjaukseen tai aistikuormitukseen liittyviä. Näihin haasteisiin nimenomaan toimintaterapeutit ovat se asiantuntijaryhmä, jolla on enemmän oikeita työkaluja kuin psykologeilla tai kuraattoreilla. Jos lapsi tai nuori saa toiminnan ja osallistumisen haasteisiinsa apua ajoissa, ongelmat eivät psykiatrisoidu, vältytään monelta masennukselta, syrjäytymiseltä ja koulukiusaamiselta. Espoo ja Rauma ovat jo oppineet hyödyntämään koulutoimintaterapeutteja oppilashuollon tiimeissä – olisiko Varsinais-Suomen hyvinvointialue valmis samaan?

Meillä Turussa ammattikorkeakoulussa koulutetaan toimintaterapeutteja tiimioppimisen menetelmillä. Itse opiskelen vasta ekaa vuotta, mutta jo nyt olen täysin vakuuttunut siitä, että sekä meidän saama koulutus että siinä käytetyt metodit tekevät meistä kullanarvoisia lisähenkilöitä kouluarjen tukemiseen erityisesti neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten sekä kouluyhteisön parissa. Koulutoimintaterapeutit voivatkin tukea sekä yksittäistä lasta vaikkapa kynäotteen harjoittelussa että koko ryhmää toisten huomioimisessa ja oman vuoron odottamisessa.

Omalla pojallani todettiin moneen kertaan: ”ei ole oppimisen vaan olemisen ongelmaa.” Tähän nimenomaan koulutoimintaterapeutin apu ajoissa olisi ollut oikea ratkaisu – ja paljon kustannustehokkaampi sekä sosiaalisen kasvun kannalta kyseiselle lapselle parempi kuin muista eristetty pienluokka toisten adhd-lasten kanssa tai erityiskoulun pienluokka, jossa ei ole yhtään omanikäistä kaveria. Todella toivon, että jonain päivänä poikani kaltainen iloinen, nokkela, nopeaälyinen ja -jalkainen lapsi saa käydä koulua ikäistensä tapaan, iloita, osallistua ja oppia siinä kuin muutkin. Tämä onnistuisi koulutoimintaterapeutin tuella.

Lue lisää koulutoimintaterapiasta täältä, niin ymmärrät miksi mielestäni toimintaterapeutit pitäisi ottaa tiiviiksi osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen oppilashuollon organisaatiota!

Tietoa koulutoimintaterapiasta

Toimintaterapia kouluissa on kannattavaa työtä

(Kuva syksyn toimintaterapiaopintojeni esseestä toiminnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta).